۰۲
شهریور

خرید دیگ پخت برنج بصورت صنعتی

خرید دیگ پخت برنج بصورت صنعتی تیان گاز استیل  یا دیگ پلوپز  یا دیگ چلوپز صنعتی دستگاهی است جزء تجهیزات پخت رستوران که جهت پخت برنج به صورت صنعتی به تعداد زیاد در آشپزخانه های صنعتی رستوران ها و  شرکت ها استفاده می شود. دیگ صنعتی چلو پز قابلیت...

اطلاعات بیشتر