۲۱
بهمن

 آنچه طبخ صنعتی برنج را از طبخ سنتی برنج متمایز میکند

 آنچه طبخ صنعتی برنج را از طبخ سنتی برنج متمایز میکند  به نظر شما چگونه میتوان با حذف هزینه های گزاف برای پخت غذا به سود بیشتری دست یافت؟؟؟؟؟ حتما با خودتان می‌گویید از مواد اولیه ارزانتر استفاده می‌کنم و یا اینکه نیروی کار آشپزخانه را تعدیل می‌کنم و یا شاید...

اطلاعات بیشتر