۰۴
مرداد

10 نکته برای حفظ ایمنی آشپزخانه های صنعتی

حفظ ایمنی آشپزخانه های صنعتی هزینه جراحات و بیماری های محل کار مخصوصا رستوران در مقایسه با بهره وری رستوران هزینه های بسیاری را بصورت سالیانه بر مدیران آشپزخانه های صنعتی، رستوران ها، هتل ها و غیره تحمیل می کند. بهتر است امنیت محیط کار آشپزخانه به عنوان مهمترین...

اطلاعات بیشتر