۲۱
تیر

کاربرد برنر چیست؟

کاربرد برنر چیست؟ و چه نقشی در تجهیزات اشپزخانه صنعتی دارد؟ کاربرد برنر چیست؟  مشعل یا برنر وسیله ای است که گاز در آن جریان یافته و از خروجی آن شعله های آتش زبانه می کشد. این مشعل‌ها برای احتراق با گاز طراحی و ساخته شده اند. شدت سوخت...

اطلاعات بیشتر