۲۱
تیر

کاربرد برنر چیست؟

کاربرد برنر چیست؟ و چه نقشی در تجهیزات اشپزخانه صنعتی دارد؟

کاربرد برنر چیست؟ 

مشعل یا برنر وسیله ای است که گاز در آن جریان یافته و از خروجی آن شعله های آتش زبانه می کشد. این مشعل‌ها برای احتراق با گاز طراحی و ساخته شده اند. شدت سوخت و ساز به کمک شیر کنترل می شود. مقاطع این ردیف برنر می تواند بیضی، گرد، دایره ای و اشکال دیگر باشد. به این مشعل ها در اصطلاح برنرهای بخاری گازی ای گفته می شود.

برنر استیل
شعله دیگ چلو پز با استفاده از برنر استیل

روزنه خروج آتش می تواند بر اساس میزان حرارت مورد نیاز متفاوت باشد. همچنین در دستگاه هایی که شکل شعله اهمیت دارد برای زیبایی از سوراخ های قرینه و مختلف استفاده می کنند.

برنر استیل
برنر استیل استفاده شده در دیگ های تیان گاز استیل

نحوه کار برنر:

هنگامی که گاز از نازل ها خارج می شود به علت کم شدن سطح عبور گاز سرعت آن افزایش می یابد.سپس با وارد شدن به گلوگاه پره های مشعل مقداری هوا با گاز مخلوط شده و آن را رقیق تر میکند (هوای اولیه احتراق).

در حقیقت حالت و نتوری بودن پره های مشعل باعث مکش هوا به داخل شده و با مخلوط شدن سوخت با هوا احتراق بهتری انجام می شود.سرتا سر سطح بالایی مشعل سوراخ هایی وجود دارد که گاز از آن ها خارج شده و پس از جرقه زدن شعله تشکیل می شود.

استفاده از برنرهای خطی تمام استیل در دیگ های صنعتی تیان
استفاده از برنرهای خطی تمام استیل در دیگ های صنعتی تیان گاز

در تصویر بالا برنرهای خطی استیل نصب شده بر روی دستگاه دیگ چلوپز تیان را میتوانید ببینید.