دستورالعمل دیگهای صنعتی

تیان گاز، تجهیزات آشپزخانه صنعتی > دستورالعمل دیگهای صنعتی

محصول دیگ چلوپز

لطفاً قبل از استفاده از این محصول به نکات مهم زیر توجه کنید.

1- قبل از ریختن آب در داخل دیگ شعله ها روشن نشود.

2- جهت جوشاندن آب در داخل دیگ و به منظور افزایش طول عمر دیگ،تسریع درزمان جوشیدن و صرفه جویی در مصرف سوخت، حتی المقدور از آب ولرم (40 الی 50 درجه سانتی گراد) استفاده گردد. در ضمن به منظور جلوگیری از سرریز شدن آب در حین جوشیدن، می بایست آب داخل دیگ به میزان 15 الی 18 سانتی مترازلبه بالایی دیگ خالی باشد.

3- به منظور روشن شدن شعله های دیگ ازجرقه زن استفاده شودودرغیراینصورت از شیلنگ شمعک که در زیر درب ترمینال تعبیه شده می توان استفاده کرد.

4- حداکثر ظرفیت پخت برنج در دیگهای 380  لیتری 45  کیلوگرم می باشد.

5- لاستیک دور درب از جنس سیلیکون بهداشتی بوده که توسط آپارات دو سر آن به یکدیگر اتصال داده شده و به منظور عمل آب بندی بخار دارای سطح مقطع توخالی است و لذا از تماس وسایل نوک تیز و برنده جداً خودداری گردد.

6- پس از هر بار عمل پخت می بایست سوپاپ ها باز شده و تمیز گردند که این مطلب به صورت هشدار بر روی درب دیگ نصب شده است.

7- از قرار دادن هرگونه وزنه بر روی سوپاپ به جهت ممانعت از خروج بخار در حین دم کردن برنج خودداری گردد.

8- مجموعه درب دیگ مجهز به لولای فنر دار می باشد و لذا به هنگام باز شدن درب (تا انتهای مسیر باز شدن) می بایست دست اپراتور حائل درب باشد تا از پرتاب و رها شدن درب (به هنگام باز شدن) جلوگیری گردد.

9- به منظور ایمنی هرچه بیشتر بر روی لولا، قفل فنر دار تعبیه شده است که اپراتور در هنگام بستن درب می بایست این اهرم را خلاص کند.

10- در هنگام شستشوی محصول می بایست کلیه شعله ها خاموش و شیر گاز اصلی ورودی به محصول بسته باشد.

11- به دلیل وجود گرما بخصوص در کف دیگ و به منظور جلوگیری از تابیدگی و تورم این قسمت بعد از عمل پخت می بایست مقداری آب سرد در کف دیگ باقی بماند وبعد ازخنک شدن تخلیه گردد.

12- بعد از انجام هر پخت کلیه قسمتهای استیل دیگ به خصوص کف، دیواره و صفحه رویی دیگ می بایست با اسکاچ و سیم ظرفشویی به همراه شوینده پودررخشا به طور کامل شستشو شده و تخلیه گردد به طوری که هرگونه رسوب آب، نمک و باقی مانده غذا کاملاً از کف و جدار دیگ زدوده گردد.

13-هرگزازدستگیره شیرتخلیه به منظورخم نمودن دیگ استفاده نشود.

14- نصب،راه اندازی وهرگونه تعمیرات وتنظیمات مربوط به این دستگاه فقط توسط پرسنل خدمات پس از فروش و یا نمایندگی های مجاز شرکت تیان گازاستیل میسرمی باشد.

15- در صورت استفاده از آب با درصد رسوب بالا، می بایست در ورودی اصلی انشعاب آب به داخل دیگها از

 سیستم صافی و فیلتر آب (سختی گیر) استفاده شود.

محصول دیگ خورشت پز

لطفاً قبل از استفاده از این محصول به نکات مهم زیر توجه کنید.

1- قبل از ریختن آب ومحتویات در داخل دیگ شعله ها روشن نشود.

2- به منظور جلوگیری از سرریز شدن خورشت در حین پختن وجوشیدن، می بایست به میزان 15 الی 18 سانتی مترازلبه بالایی دیگ خالی باشد.

3- به منظور روشن شدن شعله های دیگ ازجرقه زن استفاده شودودرغیراینصورت از شیلنگ شمعک که در زیر درب ترمینال تعبیه شده می توان استفاده کرد.

4- حداکثر ظرفیت پخت خورشت در دیگهای 300 لیتری 600  نفر می باشد.

5-این محصول دارای لوله شارژروغن کف دیگ (لوله عصایی شکل)می باشدکه عموما دردیگهای گردروی طوقه ودردیگهای خورشت پزمکعب درپشت آن قرارداردکه می بایست ازورودآب خصوصا حین شستشو خودداری گردد.

6- درحین عمل پخت وکاربری ازخم نمودن خورشت پز به سمت جلو خودداری گردد.

7-به منظورجاافتادن خورشت می بایست ازشعله های باحرارت پایین استفاده گردد.

8- مجموعه درب دیگ مجهز به لولای فنر دار می باشد و لذا به هنگام باز شدن درب (تا انتهای مسیر باز شدن) می بایست دست اپراتور حائل درب باشد تا از پرتاب و رها شدن درب (به هنگام باز شدن) جلوگیری گردد.

9- به منظور ایمنی هرچه بیشتر بر روی لولا، قفل فنر دار تعبیه شده است که اپراتور در هنگام بستن درب می بایست این اهرم را خلاص کند.

10- در هنگام شستشوی محصول می بایست کلیه شعله ها خاموش و شیر گاز اصلی ورودی به محصول بسته باشد.

11- به دلیل وجود گرما بخصوص در کف دیگ و به منظور جلوگیری از تابیدگی و تورم این قسمت بعد از عمل پخت می بایست مقداری آب سرد در کف دیگ باقی بماند وبعد ازخنک شدن تخلیه گردد.

12- بعد از انجام هر پخت کلیه قسمتهای استیل دیگ به خصوص کف، دیواره و صفحه رویی دیگ می بایست با اسکاچ و سیم ظرفشویی به همراه شوینده پودررخشا به طور کامل شستشو شده و تخلیه گردد به طوری که هرگونه رسوب آب، نمک و باقی مانده خورشت کاملاً از کف و جدار دیگ زدوده گردد.

13-هرگزازدستگیره شیرتخلیه به منظورخم نمودن دیگ استفاده نشود.

14- نصب،راه اندازی وهرگونه تعمیرات وتنظیمات مربوط به این دستگاه فقط توسط پرسنل خدمات پس از فروش و یا نمایندگی های

مجاز شرکت تیان گازاستیل میسرمی باشد.

15- در صورت استفاده از آب با درصد رسوب بالا، می بایست در ورودی اصلی انشعاب آب به داخل دیگها از

 سیستم صافی و فیلتر آب (سختی گیر) استفاده شود.

محصول پاتیل سرخ کن

لطفاً قبل از استفاده از این محصول به نکات مهم زیر توجه کنید.

1- قبل از ریختن روغن درداخل پاتیل سرخ کن می بایست ازخشک بودن وعدم وجود آب وقطرات آن ونیز تمیز بودن اطمینان لازم حاصل گردد.

2- ازوجود روغن درداخل پاتیل سرخ کن قبل از روشن شدن شعله ها مطمئن شوید.

3- درحین عمل سرخ کردن ازخم نمودن پاتیل سرخ کن به سمت جلو خودداری گردد.

4- جهت خم کردن پاتیل سرخ کن ازپدال تعبیه شده درجلوی آن استفاده شود.

5- بعدازسرخ شدن محتویات داخل پاتیل سرخ کن،به منظور کاهش دمای روغن می بایست حرارت شعله ها به حداقل برسد.

6- به دلیل متمرکز بودن شعله درزیرپاتیل سرخ کن،مانع ازسوختن وبخار شدن روغن داخل آن شده وبه همین دلیل استفاده مکرر ازروغن دراین محصول میسرمی باشد.

7- روغن مورد نیازجهت سرخ کردن دراین محصول 12 الی 16 لیتربوده که می بایست به مدت 10 دقیقه تحت حرارت ماکزیمم شعله ها قرارگیردوسپس محتویات سرخکردنی درداخل آن(ملاک 8 کیلوگرم سیب زمینی خلال شده)ریخته وبعدازگذشت 20 دقیقه اقدام به جمع آوری آن گردد.

8- تخلیه روغن داخل پاتیل سرخ کن می بایست بعداز خنک شدن آن وتوسط شیرتخلیه صورت گیرد.

9- در هنگام شستشوی محصول می بایست کلیه شعله ها خاموش و شیر گاز اصلی ورودی به محصول بسته باشد.

10- به دلیل وجود گرما بخصوص در کف پاتیل و به منظور جلوگیری از تابیدگی و تورم این قسمت بعد از عمل سرخ کردن می بایست روغن موجود در کف آن باقی بماند وبعد ازخنک شدن تخلیه گردد.

11- بعد از انجام هر پخت کلیه قسمتهای استیل دیگ به خصوص کف، دیواره و صفحه رویی دیگ می بایست با اسکاچ و سیم ظرفشویی به همراه شوینده پودررخشا به طور کامل شستشو شده و تخلیه گردد به طوری که هرگونه رسوب آب، نمک و باقی مانده غذا کاملاً از کف و جدار پاتیل زدوده گردد.

12-هرگزازدستگیره شیرتخلیه به منظورخم نمودن پاتیل استفاده نشود.

13- به منظور روشن شدن شعله های دیگ ازجرقه زن استفاده شودودرغیراینصورت از شیلنگ شمعک که در زیر درب ترمینال تعبیه شده می توان استفاده کرد.

14- نصب،راه اندازی وهرگونه تعمیرات وتنظیمات مربوط به این دستگاه فقط توسط پرسنل خدمات پس از فروش و یا نمایندگی های مجاز شرکت تیان گازاستیل میسرمی باشد.

15- در صورت استفاده از آب با درصد رسوب بالا، می بایست در ورودی اصلی انشعاب آب به داخل آشپزخانه از

 سیستم صافی و فیلتر آب (سختی گیر) استفاده شود.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@tiyan-ind.com

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟