۳۰
مهر

حذف ته دیگ در آشپزی صنعتی

حذف ته دیگ در آشپزی صنعتی میتواند موجب صرفه جویی در میزان برنج مصرفی در آشپزخانه صنعتی گردد.

حذف ته دیگ در پخت صنعتی برنج
حذف شدن ته دیگ با پخت صنعتی برنج

حذف ته دیگ و صرفه جویی در مصرف برنج

با حذف ته دیگ از فرآیند پخت و طبخ برنج بصورت صنعتی در آشپزخانه های صنعتی، شاهد این خواهیم بود که حدود 10 درصد در برنج مصرفی آشپزخانه صنعتی و رستوران صرفه جویی خواهد شد.

ته دیگ چیست؟

قسمتی از پلو یا چلو که در ته‌دیگ رنگ سرخ گیرد و برنج‌ها بهم پیوسته می‌گردد. قسمت زیرین پلو و چلو که سرخ و سخت شده باشد. اگر ته‌دیگ حاوی مواد دیگری به جز برنج باشد به آن ته چین گفته می‌شود

در طبخ سنتی برنج، مقداری از برنج به ته دیگ می چسبد و به ته دیگ تبدیل می شود. هرچند ته دیگ برای اکثر ما ایرانی ها بسیاز خاطر انگیز و خوش مزه است ولی در آشپزی صنعتی نمی توان به عنوان غذا به مشتری ارائه نمود.

ته دیگ در طبخ سنتی برنج
صرفه جویی در مصرف برنج به میزان 10 درصد

استفاده از دیگ چلوپز تیان می تواند به صرفه جویی در مصرف برنج و همچنین سوخت در آشپزخانه های صنعتی کمک کند.