۱۲
تیر

فروش دستگاه سیب زمینی پوست کن برای رستوران

فروش دستگاه سیب زمینی پوست کن آساکی

سیب زمینی پوست گیر صنعتی
دستگاه سیب زمینی پوست کن صنعتی

فیلم زیر را ببینید:

با استفاده از دستگاه سیب زمینی پوست گیر آساکی میتوان حداقل 400 کیلوگرم سیب زمینی را در یک ساعت پوست کند.

ساخته شده از استیل 304 زنگ نزن