۲۰
اردیبهشت

دستگاه تمام اتوماتیک پخت کباب

کباب پز تیان گاز استیل ساخته شده از استیل زنگ نزن 304 ال دیتگاهی تمام اتوماتیک برای پخت و طبخ انواع کباب ها است.

این دستگاه علاوه بر سرعت در کار کردن و پخت انواع کباب کاملا بهداشتی و بدن دخالت دست کار می کند.

طبخ کباب کوبیده
طبخ کباب به روش سنتی روی منقل زغالی

فیلم کباب زن خودکار تیان

 

همچنین 

دستگاه کباب پز خودکار تابشی

دستگاه پخت کباب خودکار تابشی تیان بدون دخالت دست و نیروی انسانی امکان طبخ صنعتی کباب را فراهم می کند.

کباب پز نواری تیان گاز استیل

پخت کباب بدون دخالت دست و بدون دود و با کترین حرارت با استفاده از کباب پز نواری تابشی تیان گاز استیل. ساخته شده از استیل نگیر 304.

کباب پز صنعتی تیان
کباب پز صنعتی تیان برای رستوران ها