تیم تیان گاز

آقای مهندس علی داوودی

مدیر عامل آقای مهندس علی داوودی با سمت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در شرکت تیان گاز استیل در این مجموعه مشغول بکار می باشند. اطلاعات بیشتر

آقای مهندس حسین حسینیان

معاونت فروش آقای مهندس حسین حسینیان با سمت معاونت فروش و بازریابی در شرکت تیان گاز استیل در این مجموعه مشغول بکار می باشند. اطلاعات بیشتر

آقای مهندس حسام مظفری فرد

مدیر فروش آقای مهندس حسام مظفری فرد با سمت مدیر فروش در شرکت تیان گاز استیل در این مجموعه مشغول بکار می باشند. اطلاعات بیشتر

آقای مهندس جمال مینایی

کارشناس بازرگانی آقای مهندس جمال مینایی با سمت کارشناس بازرگانی در شرکت تیان گاز استیل در این مجموعه مشغول بکار می باشند. اطلاعات بیشتر

آقای مهندس مهدی عنایتی

مدیر تولید آقای مهندس مهدی عنایتی با سمت مدیر تولید در شرکت تیان گاز استیل در این مجموعه مشغول بکار می باشند. اطلاعات بیشتر

آقای مهندس پیمان ترشیزی

مدیر کارخانه آقای مهندس پیمان ترشیزی با سمت مدیر کارخانه شرکت تیان گاز استیل در این مجموعه مشغول بکار می باشند. اطلاعات بیشتر

توجه!

لطفا جهت درخواست استخدام فایل pdf رزومه کاری خویش را به آدرس ایمیل info@tiyan-ind.com ارسال فرمایید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟