۰۴
تیر

تهیه جوجه کباب به صورت صنعتی با کباب پز تابشی تیان

جوجه کباب یکی از غذاهای محبوب رستورانی است. تهیه جوجه کباب در رستوران ها با دستگاه های مختلفی صورت میگیرد.

تهیه ی یک جوجه کباب خوب علاوه بر مواد اولیه و مهارت آشپزی، به بهره گیری از تجهیزات مناسب نیز بستگی دارد. ویژگی های اصلی کباب پز تابشی تیان دارای شعله غیر مستقیم پخت یکنواخت جوجه ها پخت بدون دود کاهش مصرف سوخت قابلیت تنظیم سرعت پخت عدم نیاز به نیروی ماهر در رستوران است.

کباب پز تابشی تیان گاز استیل

کباب پز نواری تیان
کباب پز نواری تیان گاز استیل

کباب پز تیان چطور کار می کند؟

در فیلم فوق میتوانید طرز کار دستگاه کباب پز صنعتی تیان را ببینید.