تعمیر و نگهداری تجهیزات

تیان گاز، تجهیزات آشپزخانه صنعتی > تعمیر و نگهداری تجهیزات
 • دیگ چلو پز

لطفاً قبل از استفاده از این محصول به نکات مهم زیر توجه کنید.

1- قبل از ریختن آب در داخل دیگ شعله ها روشن نشود.

2- جهت جوشاندن آب در داخل دیگ و به منظور افزایش طول عمر دیگ،تسریع درزمان جوشیدن و صرفه جویی در مصرف سوخت، حتی المقدور از آب ولرم (40 الی 50 درجه سانتی گراد) استفاده گردد. در ضمن به منظور جلوگیری از سرریز شدن آب در حین جوشیدن، می بایست آب داخل دیگ به میزان 15 الی 18 سانتی مترازلبه بالایی دیگ خالی باشد.

3- به منظور روشن شدن شعله های دیگ ازجرقه زن استفاده شودودرغیراینصورت از شیلنگ شمعک که در زیر درب ترمینال تعبیه شده می توان استفاده کرد.

4- حداکثر ظرفیت پخت برنج در دیگهای 250 لیتری 35 کیلوگرم و در دیگ های 170 لیتری 25 کیلوگرم می باشد.

5- لاستیک دور درب از جنس سیلیکون بهداشتی بوده که توسط آپارات دو سر آن به یکدیگر اتصال داده شده و به منظور عمل آب بندی بخار دارای سطح مقطع توخالی است و لذا از تماس وسایل نوک تیز و برنده جداً خودداری گردد.

6- پس از هر بار عمل پخت می بایست سوپاپ ها باز شده و تمیز گردند که این مطلب به صورت هشدار بر روی درب دیگ نصب شده است.

7- از قرار دادن هرگونه وزنه بر روی سوپاپ به جهت ممانعت از خروج بخار در حین دم کردن برنج خودداری گردد.

8- مجموعه درب دیگ مجهز به لولای فنر دار می باشد و لذا به هنگام باز شدن درب (تا انتهای مسیر باز شدن) می بایست دست اپراتور حائل درب باشد تا از پرتاب و رها شدن درب (به هنگام باز شدن) جلوگیری گردد.

9- به منظور ایمنی هرچه بیشتر بر روی لولا، قفل فنر دار تعبیه شده است که اپراتور در هنگام بستن درب می بایست این اهرم را خلاص کند.

10- در هنگام شستشوی محصول می بایست کلیه شعله ها خاموش و شیر گاز اصلی ورودی به محصول بسته باشد.

11- به دلیل وجود گرما بخصوص در کف دیگ و به منظور جلوگیری از تابیدگی و تورم این قسمت بعد از عمل پخت می بایست مقداری آب سرد در کف دیگ باقی بماند وبعد ازخنک شدن تخلیه گردد.

12- بعد از انجام هر پخت کلیه قسمتهای استیل دیگ به خصوص کف، دیواره و صفحه رویی دیگ می بایست با اسکاچ و سیم ظرفشویی به همراه شوینده پودررخشا به طور کامل شستشو شده و تخلیه گردد به طوری که هرگونه رسوب آب، نمک و باقی مانده غذا کاملاً از کف و جدار دیگ زدوده گردد.

13-هرگزازدستگیره شیرتخلیه به منظورخم نمودن دیگ استفاده نشود.

14- نصب،راه اندازی وهرگونه تعمیرات وتنظیمات مربوط به این دستگاه فقط توسط پرسنل خدمات پس از فروش و یا نمایندگی های

مجاز شرکت تیان گازاستیل میسرمی باشد.

15- در صورت استفاده از آب با درصد رسوب بالا، می بایست در ورودی اصلی انشعاب آب به داخل دیگها از

 سیستم صافی و فیلتر آب (سختی گیر) استفاده شود.

 • دیگ خورشت پز

لطفاً قبل از استفاده از این محصول به نکات مهم زیر توجه کنید.

1- قبل از ریختن آب ومحتویات در داخل دیگ شعله ها روشن نشود.

2- به منظور جلوگیری از سرریز شدن خورشت در حین پختن وجوشیدن، می بایست به میزان 15 الی 18 سانتی مترازلبه بالایی دیگ خالی باشد.

3- به منظور روشن شدن شعله های دیگ ازجرقه زن استفاده شودودرغیراینصورت از شیلنگ شمعک که در زیر درب ترمینال تعبیه شده می توان استفاده کرد.

4- حداکثر ظرفیت پخت خورشت در دیگهای 250 لیتری 650 نفر و در دیگ های 170 لیتری 400 نفر می باشد.

5-این محصول دارای لوله شارژروغن کف دیگ (لوله عصایی شکل)می باشدکه عموما دردیگهای گردروی طوقه ودردیگهای خورشت پزمکعب درپشت آن قرارداردکه می بایست ازورودآب خصوصا حین شستشو خودداری گردد.

6- درحین عمل پخت وکاربری ازخم نمودن خورشت پز به سمت جلو خودداری گردد.

7-به منظورجاافتادن خورشت می بایست ازشعله های باحرارت پایین استفاده گردد.

8- مجموعه درب دیگ مجهز به لولای فنر دار می باشد و لذا به هنگام باز شدن درب (تا انتهای مسیر باز شدن) می بایست دست اپراتور حائل درب باشد تا از پرتاب و رها شدن درب (به هنگام باز شدن) جلوگیری گردد.

9- به منظور ایمنی هرچه بیشتر بر روی لولا، قفل فنر دار تعبیه شده است که اپراتور در هنگام بستن درب می بایست این اهرم را خلاص کند.

10- در هنگام شستشوی محصول می بایست کلیه شعله ها خاموش و شیر گاز اصلی ورودی به محصول بسته باشد.

11- به دلیل وجود گرما بخصوص در کف دیگ و به منظور جلوگیری از تابیدگی و تورم این قسمت بعد از عمل پخت می بایست مقداری آب سرد در کف دیگ باقی بماند وبعد ازخنک شدن تخلیه گردد.

12- بعد از انجام هر پخت کلیه قسمتهای استیل دیگ به خصوص کف، دیواره و صفحه رویی دیگ می بایست با اسکاچ و سیم ظرفشویی به همراه شوینده پودررخشا به طور کامل شستشو شده و تخلیه گردد به طوری که هرگونه رسوب آب، نمک و باقی مانده خورشت کاملاً از کف و جدار دیگ زدوده گردد.

13-هرگزازدستگیره شیرتخلیه به منظورخم نمودن دیگ استفاده نشود.

14- نصب،راه اندازی وهرگونه تعمیرات وتنظیمات مربوط به این دستگاه فقط توسط پرسنل خدمات پس از فروش و یا نمایندگی های

مجاز شرکت تیان گازاستیل میسرمی باشد.

15- در صورت استفاده از آب با درصد رسوب بالا، می بایست در ورودی اصلی انشعاب آب به داخل دیگها از

 سیستم صافی و فیلتر آب (سختی گیر) استفاده شود.

 • پاتیل مخصوص سرخ کردنی :

لطفاً قبل از استفاده از این محصول به نکات مهم زیر توجه کنید.

1- قبل از ریختن روغن درداخل پاتیل سرخ کن می بایست ازخشک بودن وعدم وجود آب وقطرات آن ونیز تمیز بودن اطمینان لازم حاصل گردد.

2- ازوجود روغن درداخل پاتیل سرخ کن قبل از روشن شدن شعله ها مطمئن شوید.

3- درحین عمل سرخ کردن ازخم نمودن پاتیل سرخ کن به سمت جلو خودداری گردد.

4- جهت خم کردن پاتیل سرخ کن ازپدال تعبیه شده درجلوی آن استفاده شود.

5- بعدازسرخ شدن محتویات داخل پاتیل سرخ کن،به منظور کاهش دمای روغن می بایست حرارت شعله ها به حداقل برسد.

6- به دلیل متمرکز بودن شعله درزیرپاتیل سرخ کن،مانع ازسوختن وبخار شدن روغن داخل آن شده وبه همین دلیل استفاده مکرر ازروغن دراین محصول میسرمی باشد.

7- روغن مورد نیازجهت سرخ کردن دراین محصول 12 الی 16 لیتربوده که می بایست به مدت 10 دقیقه تحت حرارت ماکزیمم شعله ها قرارگیردوسپس محتویات سرخکردنی درداخل آن(ملاک 8 کیلوگرم سیب زمینی خلال شده)ریخته وبعدازگذشت 20 دقیقه اقدام به جمع آوری آن گردد.

8- تخلیه روغن داخل پاتیل سرخ کن می بایست بعداز خنک شدن آن وتوسط شیرتخلیه صورت گیرد.

9- در هنگام شستشوی محصول می بایست کلیه شعله ها خاموش و شیر گاز اصلی ورودی به محصول بسته باشد.

10- به دلیل وجود گرما بخصوص در کف پاتیل و به منظور جلوگیری از تابیدگی و تورم این قسمت بعد از عمل سرخ کردن می بایست روغن موجود در کف آن باقی بماند وبعد ازخنک شدن تخلیه گردد.

11- بعد از انجام هر پخت کلیه قسمتهای استیل دیگ به خصوص کف، دیواره و صفحه رویی دیگ می بایست با اسکاچ و سیم ظرفشویی به همراه شوینده پودررخشا به طور کامل شستشو شده و تخلیه گردد به طوری که هرگونه رسوب آب، نمک و باقی مانده غذا کاملاً از کف و جدار پاتیل زدوده گردد.

12-هرگزازدستگیره شیرتخلیه به منظورخم نمودن پاتیل استفاده نشود.

13- به منظور روشن شدن شعله های دیگ ازجرقه زن استفاده شودودرغیراینصورت از شیلنگ شمعک که در زیر درب ترمینال تعبیه شده می توان استفاده کرد.

14- نصب،راه اندازی وهرگونه تعمیرات وتنظیمات مربوط به این دستگاه فقط توسط پرسنل خدمات پس از فروش و یا نمایندگی های

مجاز شرکت تیان گازاستیل میسرمی باشد.

15- در صورت استفاده از آب با درصد رسوب بالا، می بایست در ورودی اصلی انشعاب آب به داخل آشپزخانه از

 سیستم صافی و فیلتر آب (سختی گیر) استفاده شود.

 • دستگاه سیخ شور:
 • وان شستشوی دستگاه را کمی پایین تر از استوانه با آب پر کنید.
 • حد مجاز ظرفیت شستشوی این دستگاه 150 سیخ میباشد.
 • بعد از قرار دادن سیخ ها در استوانه مربوطه هر دو پیچ تعبیه شده در درب دستگاه را بسته و کاملاً سفت نمایید.
 • 4-     در صورت باز شدن درب استوانه دستگاه احتمالاً گیر پانچ خواهد کرد.
 • جهت شستشوی بهتر پیشنهاد میگردد قبلاً سیخ ها خیسانده شوند و آب دستگاه ولرم باشد و از مخلوط رخشا، نمک و مایع استفاده گردد.
 • بعد از شستشو سیخ ها را درخارج از دستگاه کاملاً آبکشی نمایید.
 • بعد از پایان وقت کاری وان دستگاه آبگیری و تخلیه گردد.
 • کانتر گرم:
 • شارژ کردن آب در وان مربوطه تا زیر بن ماری بالای المنت ها
 • تنظیم بودن ترمومتر(درجه آب) بر روی 65 درجه سانتیگراد
 • دستگاه را یکساعت قبل از استفاده روشن نمایید. (پیشنهاد میشود جهت زودتر گرم شدن آب درب های بن ماری را روی وان قرار دهید)
 • حین سرو غذا دقت شود تا وان دستگاه بدون آب نماند.
 • پس از کار با دستگاه آب داخل وان کاملاً تخلیه گردد.
 • بر روی پنل و کلیدها آب نریزید.
 • برای تمبز کاری پنل برقی میتوان از دستمال مرطوب استفاده نمود.
 • در صورت برق دار بودن برنر اوت دستگاه را چک نمایید.
 • دستگاه خلال کن:
 • این دستگاه قابلیت خرد کردن انواع سبزیجات آشپزخانه ای را دارد.
 • قبل از استفاده از دستگاه از قرار داشتن صفحه پلاستیکی هدایت کننده و تیغه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید.
 • از فشار مضاعف اهرم حین خرد کردن سبزیجات بپرهیزید.
 • بر روی دستگاه آب نریزید و جهت تمیز کاری از دستمال مرطوب استفاده نمایید.
 • دستگاه را در جای خشک نگهداری نمایید.
 • تعجیل نکردن در کار و جانب احتیاط را رعایت نمودن از شروط اصلی کار با این دستگاه میباشد.
 • دستگاه کانتر سرد:
 • این دستگاه دارای دو قسمت بوده : وان بالا – کابین پایین
 • در کابین مواد غذایی شامل انواع نوشیدنی ها، سالادها، دسرها و میوه ها قابل نگهداری میباشد.
 • در زمان سرو غذا، مواد غذایی خنک در وان بالا چیده میشوند( جهت عرضه راحت تر آن ها به مشتری)
 • محل قرار گرفتن این دستگاه نباید زیاد گرم باشد و بعد ا کار با دستگاه وان بالا با دستمال مرطوب تمیز کاری گردد.
 • توجه داشته باشید از این دستگاه جهت فریز کردن استفاده نکنید.
 • دمای ترمومتر یا برودت دستگاه کمتر از 4 الی 5 درجه نباشد.
 • در صورت برق دار بودن بدنه ارت دستگاه را چک نمایید – روی پنل آب ریخته نشود.
 • ماشین ظرفشویی 2000 بشقاب ریلی :
 • این دستگاه تمام اتوماتیک بوده
 • قبل از شروع کار از متصل بودن برق سه فاز با ولتاژ 380 و نصب آب شهری با فشار کافی اطمینان حاصل نمایید.
 • شروع کار به این شکل است که تک دکمه روی پنل کنترل دستگاه را فشرده، خواهید دید که ماشین به صورت اتوماتیک شروع به آبگیری کرده و پس از پر شدن وان ، خود بخود آب هم قطع خواهد شد و پس از افزودن پودر و یا مایع ماشین ظرفشویی مخصوص سبد ظروف را در داخل ریل قرار داده و با برخورد لبه سبد با پدال ریل، دستگاه و ریل شروع به کار مینمایند و تا انتها سبد را هدایت کرده و بعد از شستشوی کامل سبد از سمت دیگر دستگاه خشک شده خارج میشود و این عمل مرتباً تکرار میشود.
 • نکته: لازم است که ظروف قبل از شستشو در وان مخصوصی خیسانده شوند.
 • این دستگاه قابلیت شستشوی دیس، سلف، بشقاب، لیوان، قاشق و چنگال را دارد. فقط لازم است که ظروف در سبد مخصوص به خودشان به طرز صحیح چیدمان شوند.
 • دستگاه سیخ گیر اتوماتیک:
 • قبل از کار کردن با دستگاه از متصل بودن سیم ارت به محل اطمینان حاصل نمایید.
 • قبل از شروع کار با دستگاه از مونتاژ صحیح بعد از شستشو،کلید قطعات، اطمینان حاصل نمایید.
 • قبل از شروع کار با دستگاه فک های قالب دستگاه را به صورت دستی روی هم قرار دهید تا کاملاً گرم شوند، تا در زمان تزریق گوشت به قالب ها بچسبد.
 • جهت تزریق مطلوب گوشت توسط دستگاه بهتر است گوشت سفت و سرد نباشد.
 • لازم به ذکر است اگر تکه استخوانی داخل گوشت باشد، حین تزریق به قطعات متحرک آسیب میزند.
 • حین کار با دستگاه میبایست مدام قیف دستگاه گوشت شارژ شود تا هوا نکشد.
 • این دستگاه دارای 2عملکرد دستی و اتوماتیک میباشد که سیستم دستی جهت رسیدن به اندازه مورد نظر تنظیم شده میباشد و سیستم اتوماتیک جهت تزریق در تیراژ بالا میباشد.
 • سرعت این دستگاه به اندازه کافی بالا میباشد ، لذا در حین کار از تعجیل بی مورد خودداری شود.
 • در حین کار با دستگاه در حالت اتوماتیک اگر مورد فنی خاصی پیش آمده ، بلافاصله دستگاه را توسط کلید قارچی اضطراری خاموش و از برق بکشید.

10-بعد از پایان کار با دستگاه تمامی قطعات تزریق را باز کرده، شسته ، کاملاً خشک کرده و تا مونتاژ مجدد از قطعات نگهداری نمایید. لازم به ذکر است که هیچ گاه روی دستگاه آب نریزید و جهت تمیز کاری، این امر با با یک دستمال مرطوب محقق خواهد شد.

10-از شستشوی قالب ها با اسکاچ زبر و خشن خودداری نمایید.

 1. 11  -در پایان قطعات تزریق را همان گونه که باز نموده بودید جهت شستشو، به همان شکل به صورت معکوس بر روی دستگاه مونتاژ نمایید
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@tiyan-ind.com

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟