۰۲
خرداد

بهسازی و بازسازی آشپزخانه زندان مرند با محصولات تیان گاز

آشپزخانه زندان مرند مجهز به دستگاه های صنعتی آشپزخانه شد.

زندان شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی با همکاری شرکت تیان گاز استیل و استفاده از محصولات تیان تجهیز شده است.
دیگ چلو پز کیمیا
دیگ چلوپز تیان مدل کیمیا ساخته شده از استیل

بنا بر گزارش خبرگزاری میزان با استفاده از دیگ هاس صنعتی تیان گاز ضمن پخت بهداشتی خوراک در زندان شهرستان مرند، استفاده از این تجهیزات مدرن موجب صرفه جویی در مواد اولیه و همچنین جلوگیری از هر رفت انرژی، آب و روغن شده است.

همچنین استفاده از تجهیزات آشپزخانه صنعتی تیان موجب کاهش نیروی انسانی در این آشپزخانه شده است.

آبکش کردن برنج
با استفاده از چلوپز صنعتی 250 لیتری کیمیا دیگر نیاز به آبکشی به روش سنتی برنج نیست