پیشنهاد به دوستان

آشپزخانه سیار کانتینری

این شرکت به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده آشپزخانه سیار کانتینری در ایران می باشد که این محصول قابلیت طراحی و اجرا در کانکس و یا کانتینر از 100 الی 700 پرس غذا در هر وعده به عنوان ظرفیت را دارا می باشد.
tiya0003